Zaza Kanto

Zaza Kanto – Na Miolakolaka Ho Aiza Ianao (English translation)


Where are you going wherever you are going?
For the light has come on you
Where are you going wherever you are going?
For the light has come on you

Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
But you will be judged
Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
But you will be judged

You scoff at religion
You do not want it
You are still strong enough
But you will be judged

Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
But you will be judged
Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
But you will be judged

Where are you going wherever you are going?
For the light has come on you
Where are you going wherever you are going?
For the light has come on you
Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
But you will be judged

You scoff at religion
You do not want it You are still strong enough
But you will be judged

Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
But you will be judged
Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
You will be judged
Whatever you are or where you are, where are you
Whatever you are or where you are, where are you
But it will be judged

Original (Malagasy language):

Ho aiza ho aiza ianao ry mpivahiny ôô ho aiza é é
Fa tonga aminao ny fahazavana izao tontolo ôô
Ho aiza ho aiza ianao ry mpivahiny ôô ho aiza é é
Fa tonga aminao ny fahazavana izao tontolo ôô

Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Fa mbola hotsaraina ianao ôô
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Fa mbola hotsaraina ianao ôô

Ianao maniratsira fivavahana
Anao mangäno Zanahary tsisy io o
Anao midôro aigny mbola matanjaka
Fa mbola hotsaraina ianao ôô

Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Fa mbola hotsaraina ianao ôô
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Fa mbola hotsaraina ianao ôô

Ho aiza ho aiza ianao ry mpivahiny ôô ho aiza é é
Fa tonga aminao ny fahazavana izao tontolo ôô
Ho aiza ho aiza ianao ry mpivahiny ôô ho aiza é é
Fa tonga aminao ny fahazavana izao tontolo ôô

Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Fa mbola hotsaraina ianao ôô

Ianao maniratsira fivavahana
Anao mangäno Zanahary tsisy io o
Anao midôro aigny mbola matanjaka
Fa mbola hotsaraina ianao ôô

Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Fa mbola hotsaraina ianao ôô
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
fa mbola hotsaraina ianao ôô
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Na miolakolaka aiza ianao na miolakolaka aiza ianao
Fa mbola hotsaraina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *